Cykl czterech publikacji poświęconych tym produktom ma przybliżyć odbiorcom ich budowę, stosowane w nich technologie i specyficzne rozwiązania, różnice w ich działaniu, obszary potencjalnych zastosowań oraz współpracę z innymi produktami marki GBC Photonics.

Różnice w budowie modułów single rate i dual rate wynikają z różnego ich przeznaczenia. Stosowane rodzaje laserów czy odmienne komponenty realizujące poszczególne funkcje wewnętrzne modułów wynikają przede wszystkim z faktu, iż w modułach dual rate obsługiwane są dwie prędkości transmisji, co komplikuje obsługę sygnałów i stawia przed konstruktorami większe wyzwania w obszarze signal integrity. Dodatkowo w przypadku standardów OTN i Ethernet mamy do czynienia z innymi poziomami tolerancji odchyłek parametrów sygnału. Dla przykładu parametr bit-rate tolerance dla OTN wynosi +/- 20 ppm, a dla Ethernetu +/- 100 ppm.

Z tych względów moduły dual rate są droższe od analogicznych modułów single rate.

Z punktu widzenia użytkownika takich modułów zakup wersji dual rate jest uzasadniony w tych przypadkach, kiedy z założenia mają one pracować w sprzęcie transmisyjnym OTN bądź planowane inwestycje w infrastrukturze działającej dotychczas w standardzie Ethernet będą zmierzać do zastosowania transmisji OTN.

W rozwiązaniach, gdzie w infrastrukturze działają przełączniki i routery wspierające wyłącznie standard Ethernet, korzystniejsze jest zastosowanie tańszych modułów single rate.

W skrócie cechy modułów dual rate i single rate przedstawiono na poniższej infografice.

infografika

Ciąg dalszy nastąpi

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Pomagamy budować dobre sieci teleinformatyczne

Masz pytania?